Voorwaarden

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Omroep Brabant besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Omroep Brabant noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.
Omroep Brabant is niet verantwoordelijk voor het initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.
Omroep Brabant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Omroep Brabant of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Omroep Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de producten van de website en verwante informatiediensten.

Privacy

Omroep Brabant gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt, indien men aangeeft dat ze op de hoogte gehouden willen worden, voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het tv-, radio- en internetbedrijf.
De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren.
Omroep Brabant maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.                         De consument dient zijn/haar gegevens naar waarheid in te vullen. Het gebruik van gegevens van derden, door een consument, is strafbaar.  

Kortingscodes

Heb je een kaartje met een kortingscode? Dan is deze geldig tot de datum die erop vermeld staat. Staat er geen datum op het kaartje, dan is de korting geldig tot 1-1-2019. Kortingen gelden niet voor pakketten en verzendkosten.

Voor vragen kun je mailen naar marketing@omroepbrabant.nl